Şalgam Nasıl Yetiştirilir

349 kez görüntülendi

Şalgam Nasıl Yetiştirilir

salgam-nasil-yetistirilir

Şalgam Yetiştiriciliği, Şalgam Nasıl Yetişir,

Tohum ve Çimlenme Özellikleri: Lahana tohumlarına benzer. 1,2-2 mm çapındadır. Bin dane ağırlığı 1,5-3,3 g’dır. 1 litre tohum 670-700 g gelir. 1 g tohumlukta 450-650 adet tohum bulunur. Minimum çimlendirme gücü %85’tir. Temizliği %97’dir. Tohumlar çimlenmeye 2-3 gün sonra başlar. Çimlendirme denemelerine 10 gün devam edilir. Tohum çimlenmeye 0 C’den itibaren başlar. Optimal çimlenme sıcaklığı 15-20C’dir. Maksimum sıcaklık 30C’ye kadar çıkar. Toprakta sıcaklık ve nem iyi ise, tohum ekiminden 2-4 gün sonra uyanma görülür. 7-10 gün içinde bitkiler toprak yüzüne çıkar. Tohumların hayat süresi 3-5 yıl arasında değişir.

İklim İstekleri: Şalgam serin iklim sebzesidir. Fazla sıcaklardan hoşlanmaz. Sıcak bölgelerde sonbaharda üretimi yapılır. Sıcaklığın, gelişme döneminde 15-20C civarında olması istenir. Yüksek sıcaklıklar şalgam pancarında koflaşma, odunlaşma meydana getirir. Soğuk bölgelerde ilkbahar ekimi yapılır. 4-6 aylık bir vegetasyon dönemine gereksinimi vardır. -2C sıcaklığa dayanır. Fakat +2C’den sonra büyüme ve gelişme durur.

Şalgam bitkisinin yetişme döneminde düşük sıcaklıklarda uzun süre kalması, vernalizasyona neden olur. Bu tip bitkilerde erken çiçeklenme görülür. Sıcak hava da gelişmede etkendir. Suyun eksilmesi, hava neminin azalması şalgam pancarlarının küçük kalmasına neden olur.

Toprak İstekleri: Şalgam derin, geçirgen, organik maddesi fazla, besin maddesi bol topraklardan hoşlanır. Kumlu, kumlu-tınlı topraklarda bol gübreleme yapmak şartı ile şalgam yetiştirilebilir. Toprak derin olmak kaydı ile her toprakta şalgam üretmek mümkündür. Yalnız fazla killi, fazla ağır topraklarda istenen gelişme sağlanamaz. Bu bakımdan şalgam için daha çok tınlı, tınlı-killi, kumlu-tınlı toprak seçilmelidir.

Gübreleme: Şalgam ahır gübresinden hoşlanır. Ekimden hemen önce 4-6 ton dekara iyi yanmış ahır gübresi atılabilir. Yanmamış ahır gübresi atılabilir. Yanmamış ahır gübresi ise sonbaharda atılmalıdır. Bu taktirde ilkbaharda tarla kullanılır. Kumlu, hafif topraklarda ticaret gübreleri daha fazla, fakat birkaç seferde atılır. Ekimden önce başlık gübresi ve pancar oluşumuna başlarken bir gübreleme ve bir de pancar irileşme anında olmak üzere üç seferde yapılır. Dekara 10-15 kg azot, 8-10 kg fosfor, 20-30 kg potasyum ve 10-15 kg kalsiyum verilmelidir.

Yetiştirme Tekniği: Şalgam tohum ile üretilir. Her ne kadar yastıklara ekilip, fidesi elde olunup, fideleri de tarlaya dikilirse de, bu alışılmış bir yol değildir. Tohumlar doğrudan tarlaya atılır. Tohum ekimi ılık bölgelerde Mart, Nisan aylarında sıcak bölgelerde Eylül, Ekim aylarında yapılır. Tohum ekimi için tarlanın 15-20 cm derinlikte sürülmesi, tesviye edilmesi ve tırmıklanması gerekir. Toprağın iyice ufalanması tohumların sürme gücünü yükseltir. Bazı bölgelerde salma sulama verildiğinden, tarla sürüldükten sonra 3×5, 5×7, 5×10 m’lik tavalar yapılır.Yağmurlama sulama veya doğal yağışlardan yararlanılacaksa, tarla sürülür ve sadece düzeltilir. Tohum ekimi memleketimizde elle serpme şeklindedir.sifalibitkileriniz.com Oysa dış ülkelerde kaplanmış tohumla sırayla atılır. Sıraya ekimde, çapalama makine ile yapılacaksa bitkiler arasında 10×40, 15×40 cm aralık bırakılır.Bu bakımdan mibzerle tohumlar 40 cm sıra arası mesafede sık atılır. Bitkiler çıktıktan ve belli bir büyüklüğü aldıktan sonra seyreltme yapılır. Sıra üzerinde 10-15 cm’de bir bitki bırakılır.

Dış ülkelerde seyreltme makine ile, bizde ise insan gücü kullanılarak, çapa ile yapılır. Tohum ekim derinliği 2-3 cm’dir. Tohum ekiminde toprağın tavda olması gerekir.

Sulama: Yağmurlama sulama yapılacaksa toprağın tavına bakılmaz. Ekimin arkasından tarla yağmurlama sulama ile sulanır. 4-10 gün içerisinde bitkiler toprak yüzüne çıkar. Fideler 4-6 yapraklı olduklarından da seyreltme yapılır. Toprak işlenip hafif boğaz doldurulur. Bundan sonraki dönemde 3-5 defa sulama ve her sulamadan 2-5 gün sonra çapalayarak, toprağın yumuşatılması ve otsuz hale getirilmesi sağlanır. Çapalama öncesi temel gübrelemeden arta kalan ticaret gübrelerinin atılması ve toprağa karıştırılıp sulama yapılması uygun bir yöntemdir.

Hasat ve Depolama: 5-10 cm çapa ulaşan şalgamlar, hasat olgunluğuna gelmiştir. Çap büyüdükçe odunlaşma kaliteyi büyük ölçüde düşürür. Bu bakımdan irileşme olsun, fazla ürün alınsın diye beklemek hatalı olur. Hasat elle yapılır. Küçük yumrulu bitkilerin 5-10’u bir araya getirilerek demet yapılır.Yıkanır ve pazara yollanır. İri yumrusu bitkilerde, şalgam pancarının dipteki kökü ve üstteki sapları kesilir. Pancar üzerinden çıkan kökler varsa temizlenir. Kasalara doldurulur ve bu şekilde pazara yollanır. Bu konuda herhangi bir çalışmaya rastlanmıştır. Bununla beraber şalgam pancarı saklamaya dayanıklıdır. %70-80 nemde 2-5 C’de 2-3 ay adi depolarda muhafaza edilmektedir. Bazı yerde yumrular nemli kum içinde daha uzun süre saklanmaktadır. Modern soğuk hava depolarında 0-0.5 C’ de, %90-95 nemde 4-6 ay saklanabileceği söylenebilir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

*

Yukar k