Privacy Policy
Privacy Policy
KULLANIM ŞARTLARI

Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, Kayıtlı Üyeler için Netpaylas.net Çevrimiçi Hizmetinin kullanım standartlarını ortaya koymaktadır. Netpaylas.net web sitesini kullanarak siz (Üye) bu şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiyorsanız, bu web sitesinin tüm kullanımlarını derhal durdurmalısınız. Bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirmek, değiştirmek veya güncellemek hakkını saklı tutuyoruz. Değişiklikler Netpaylas.net web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Anlaşmanın kabulü ve kabulünü ve değişikliklerini oluşturur. Bu paragrafta belirtilenler dışında, bu Anlaşma değiştirilemez.

1. Hizmetin Tanımı

Netpaylas.net üye istatistikleri, takım istatistikleri ve üyeler için profil kişiselleştirmesi sağlıyor.

2. Garantilerin Reddi

Netpaylas.net, bu web sitesinin doğruluğu, doğruluğu, güvenilirliği veya başka bir şekilde kullanılmasıyla ilgili veya bu web sitesinin sonuçlarıyla ilgili olarak açık veya zımni hiçbir şekilde herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Netpaylas.net'in bu web sitesinin kullanımındaki herhangi bir kesintiden dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Netpaylas.net, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk için zımni garantiler ve ihlal etmeme de dahil olmak üzere verilen bilgilerle ilgili tüm garantileri reddeder. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir; Bu nedenle, yukarıda atıfta bulunulan hariç tutma uygulanamaz.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Netpaylas.net siteleri herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır ve özellikle Netpaylas.net herhangi bir özel, dolaylı, sonuçsal veya tesadüfi zararlardan veya kayıp karlarının zararlarından, gelir kaybından veya kullanımdan kaynaklanan kullanım kaybından sorumlu olmayacaktır. veya bu web sitesiyle veya onun içerdiği bilgilerle ilgilidir. Söz konusu zararlar, sözleşme, ihmal, haksız fiil, özkaynakta, yasada veya başka bir şekilde, söz konusu zararlar olasılığından dolayı Netpaylas.net'e bildirilmiş olsa dahi, ortaya çıkar. Bazı yargı bölgeleri, tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlar için sorumluluk sınırlamasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlamaların bazıları uygulanamaz.

4. Tazminat

Üye, Netpaylas.net'in ailesini, yan kuruluşlarını, iştiraklerini, yetkililerini ve çalışanlarını, makul avukatlar da dahil olmak üzere herhangi bir talep veya talepten zarar görmeden tazmin etmeyi ve tutmayı kabul eder. Herhangi bir üçüncü tarafın Hizmet'in kullanımı, bu Anlaşmanın ihlali veya Üyenin veya Hizmetin bir kullanıcısı tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi veya Hizmetin kullanımından kaynaklanan ücretler ve masraflar. ya da herhangi bir kişi ya da kuruluşun başka bir hakkı.

5. Üye Hesabı

Hizmetin tüm Üyeleri bir şifre ve bir hesap alır. Üyeleri yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmemiş olsun, kendi hesaplarında meydana gelen tüm faaliyetlerden tamamen sorumludur. Üye, Üyenin herhangi bir yetkisiz kullanımının veya Üyenin bildiği veya bilmesi gereken diğer güvenlik ihlallerini Netpaylas.net Personeli'ne bildirmeyi kabul eder. Üye'nin Hizmeti kullanma hakkı Üye için kişiseldir. Üye, Netpaylas.net'in açık yazılı onayı olmaksızın Hizmet'i yeniden satmamayı veya herhangi bir ticari kullanımda bulunmamayı kabul eder.

6. Hizmette Değişiklikler ve Kesinti

Netpaylas.net, Üyeye bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan Hizmeti değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. Netpaylas.net, Üyeye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Netpaylas.net Hizmeti değiştirme veya sonlandırma hakkını kullanmalıdır. Üye, Netpaylas.net'in web sitemize kesintisiz, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmediğini ve web sitemizin çalışmasının, kontrolümüz dışındaki birçok faktör veya durumdan etkilenebileceğini veya olumsuz etkilendiğini kabul ve kabul eder.

7. Üçüncü Taraf Siteleri

Web sitemiz, İnternet üzerinden çevrimiçi satıcılar ve diğer üçüncü tarafların sahip olduğu ve işlettiği diğer sitelere bağlantılar gerektirebilir. Herhangi bir üçüncü taraf sitenin kullanılabilirliğinden veya içeriğinden veya içeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Bu tür bağlantılar veya söz konusu sitelerde bulunan içerikle ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu üçüncü taraf siteleri için site yöneticisi veya web yöneticisi ile iletişime geçmelisiniz. Bu üçüncü taraf sitelerini kullanımınız, her sitenin kullanım koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir ve biz de bunlardan sorumlu değiliz. Tüm Üyeleri üçüncü taraf sitelerinin gizlilik politikalarını gözden geçirmeye teşvik ediyoruz.

8. Telif Hakkı ve Ticari Marka Bilgileri

Netpaylas.net tarafından onaylanmadı ve Netpaylas.net'in ya da üretme veya yönetme konusunda resmi olarak yer alan herkesin görüşlerini veya fikirlerini yansıtmaz. ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.